Hlavní postavy mangy YWAM
Suoh    Suoh Ichikawa

   Věk: 18

   Narozen: 24.1.

   Výška: 176 cm



Kenichi    Kenichi Fujimura

   Věk: 18

   Narozen: 14.6.

   Výška:184 cm



Meiko    Meiko Ichikawa

   Věk: 17

   Narozena: 2.4.

   Výška: 162 cm



Kaede    Kaede Sakai

   Věk: 20

   Narozena: 21.2.

   Výška: 170 cm



Ryuji    Ryuji Shimizu

   Věk: 20

   Narozen: 8.8.

   Výška: 185 cm



Yukari    Yukari Fujimura

   Věk: 12 [†]

   Narozena: 19.5.

   Výška: 152 cm



Kaori    Kaori Sakurazawa

   Věk: 18

   Narozena: 17.9.

   Výška: 168 cm



Ethan    Ethan Sakurazawa

   Věk: 26

   Narozen: 1.10.

   Výška: 190 cm



Killian    Killian Shaw

   Věk: 26

   Narozen: 7.7.

   Výška: 180 cm